วุ่น! ศรีนวล บุญลือ กดผิด เลือกรับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

วุ่น! ศรีนวล บุญลือ กดผิด เลือกรับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ศรีนวล บุญลือ กดผิด เลือกรับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือร่างลื้อระบอบประยุทธ์ ฮาทั้งสภา ก่อนถูกสั่งนั่งและดำเนินลงมติต่อไป ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ที่ประชุมสภาได้มีการร่วมลงมติ แก้ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่ม Resolution ที่เรียกขานว่าการรื้อ ‘ระบอบประยุทธ์’ ด้วยวิธีการขานชื่อ โดยเรียงลำดับด้วยตัวอักษร เมื่อถึงอันดบที่ 498 นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และอดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ได้ลงมติรับหลักการ

อย่างไรก็ตามเมื่อผ่าน นาง ศรีนวล ไปได้ประมาณสองคน 

เธอก็ได้ลุกขึ้น ขอใช้สิทธิชี้แจงต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ ว่า “กดผิดค่ะท่านประธาน” ก่อนจะรีบขอแก้ไขเป็น “ไม่รับหลักการ” ด้านนายพรเพชร สั่งให้นางศรีนวลนั่งลง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงมติต่อไป

ทั้งนี้ ผลร่วมของคะแนนเสียงรับหลักการมีทั้งหมด 206 คะแนน (ส.ส. 203 คะแนน ส.ว. 3 คะแนน) ไม่รับหลักการ 473 คะแนน (ส.ส. 249 คะแนน ส.ว. 224 คะแนน) งดออกเสียง 6 เสียง (ส.ส. 3 คะแนน และส.ว. 3 คะแนน) จึงถือว่าที่ประชุมมมีมติไม่รับหลักการ

นายพิธา กล่าวว่า ตนรู้สึกเสียดายโอกาสทองที่จะสามารถเอาความขัดแย้งของไทยกว่า 20 ปีที่ผ่านมา และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เข้ามาสู่สภา สู่กรรมาธิการ (กมธ.)  เสียดายที่ทั้ง ส.ว. และรัฐบาล ปิดประตูโอกาสพูดคุยกัน แทนที่จะประนีประนอมหาฉันทามติ หาทางออกให้กับการเมืองไทย สังคมไทย และประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม มี 2-3 เรื่องอยากสื่อสารไปยังประชาชน ทั้งพี่น้องกว่าแสนคนที่ลงชื่อครั้งนี้ คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน น่าจะเกือบ 16 ชั่วโมง ไม่ถือว่าสูญเปล่าเสียทีเดียว ถ้าในวันหนึ่งมองจากอนาคต ไม่ว่าจะดีขึ้น หรือแย่ลง คิดว่าเมื่อวานนี้เหมือนเป็นโอกาสทอง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Golden Moment” ทำให้มีวาระที่เราสามารถถกแถลงอย่างเป็นทางการ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งความคิดของผู้คนที่หลากหลายในสังคมรวมในสภา เป็นเรื่องที่น่ายินดี และไม่ว่าประชาชนส่วนใหญ่อาจมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยื่นเข้ามา และคงมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรก ที่ไม่มีการพูดจากัน แต่มีคนหมู่มากในสังคมไทยอยู่ตรงกลาง ไม่มีโอกาสรับฟังถึงปัญหาของการมีวุฒิสภาที่ไม่ได้มีที่มาฐานรากทางประชาธิปไตย ที่มา อำนาจ การตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญ การที่องค์กรอิสระ อิสระอย่างชัดเจนจากผู้คนบนท้องถนน จากสามัญชน จากคนธรรมดา รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีคำว่าโรคระบาด 3 คำ เอามาใช้ไม่อาจตอบโจทย์อนาคตชาติ อนาคตประเทศนี้เป็นอดีต ถ้าไม่สามารถนำสามัญสำนึกกลับการเมืองไทยได้” นายพิธา กล่าว

นายพิธา กล่าวอีกว่า ประชาชนที่ได้ฟังถ้อยแถลงทั้ง 2 ฝ่ายน่าจะพอพิพากษา หรือตัดสินใจได้ว่า อะไรคือสิ่งที่ควรเป็นอนาคตของประเทศนี้

สุดท้ายนี้ พรรคก้าวไกล และตนในฐานะหัวหน้าพรรค พร้อมนำข้อเสนอให้คณะนโยบายของพรรคเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง เอาข้อเสนอของประชาชนฉบับนี้ เป็นนโยบายทางการเมืองในการหาเสียงต่อไป และหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนที่เชื่อ และเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้ามา และผลักดันแก้ไขให้ความฝัน ความหวังของทุกคนเป็นจริงได้ในที่สุดสักวันหนึ่ง

ขณะเดียวกัน เมื่อถูกถามว่าจะมีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ต้องไปหารือกันก่อน เพราะเป็นฉันทามติของทุกพรรคการเมืองในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาว่าจำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งครั้งนี้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3.0 รอบที่สามแล้ว อะไรที่แปะตรงใจกลางของปัญหาจริงๆ มักจะไม่ผ่าน

เปิดชื่อ 3 ส.ว. ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

เปิดรายชื่อ 3 ส.ว. ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หลังโดนตีตก หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากไม่รับหลักการ วันที่ 17 พ.ย. 2564 ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากไม่รับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภาคประชาชน ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” แกนนำกลุ่ม Re-Solution กับประชาชนกว่า 1.35 แสนชื่อ เสนอนั้น

มีประเด็นที่น่าสนใจ ภายหลังการออกเสียงแบบขานชื่อรายบุคคล นานกว่า 2 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 12.08 น. ประธานรัฐสภา ได้แจ้งผลการนับคะแนน ปรากฎว่า เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมร่วมรัฐสภา ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ด้วยมติ 473 ต่อ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

อย่างไรก็ตาม คะแนนเห็นชอบฝ่าย ส.ส. 203 เสียง ส.ว. 3 เสียง ส่วนคะแนนไม่เห็นชอบ ฝ่าย ส.ส. 249 เสียง ส.ว. 224 คะแนน เท่ากับที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ เนื่องจากคะแนนเสียงรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสองสภา หรือน้อยกว่า 362 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 723 คน

สำหรับรายชื่อของ 3 ส.ว.ที่ลงมติรับหลักการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ประกอบด้วย

– นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

– นายพิศาล มาณวพัฒน์

– นายมณเฑียร บุญตัน

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มาจากการลงชื่อ 1.35 แสนคน โดยมี 7 ข้อเสนอสำคัญรื้อระบอบประยุทธ์ อาทิ ยกเลิกส.ว. ,ศาลรัฐธรรมนูญ-องค์กรอิสระ,ยกเลิกแผนคสช. นายกฯ ต้องมาจากเลือกตั้ง

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า